Logo Universiteit Utrecht

Inspraak FSW

OC-kamer CA

Ik ben Lina, dit jaar mag ik weer de functie als OC student-lid vervullen in de Inspraak, dit keer samen met Moon. Ik ben 22, derdejaars en volg dit jaar wat antro vakken, wat niet- antro vakken, en een stage. Vorig jaar heb ik gezien hoe waardevol het kan zijn om met medestudenten en de vakgroep te kunnen praten over het onderwijs, en ik kijk er naar uit om dit weer door te zetten. Ik sluit me aan bij de punten die Moon noemt. Wat mij in ieder geval heel belangrijk lijkt is om een fijne, open sfeer te creëren op de opleiding waarbij iedereen zijn meningen kwijt kan, daarom wil ik me dit jaar inzetten voor gelijkwaardige posities en communicatie. Ook thema’s als diversiteit binnen en buiten de opleiding, en tastbare voorbeelden en aangrijppunten van loopbaanoriëntaties horen hier bij. Schroom niet om bij ons te komen met vragen, of opmerkingen, we staan er altijd voor open! 🙂

 

Mijn naam is Moon en ik ben samen met Lina student-lid van de OC-kamer Antropologie. Momenteel ben ik 20 jaar oud en alweer derdejaars antropologie student. Het komende jaar wil ik graag mijzelf inzetten voor meer communicatie en helderheid rondom stagemogelijkheden binnen

de profileringsruimte. Daarnaast vind ik het belangrijk dat er meer aandacht binnen cursussen wordt besteed aan de beroepsmogelijkheden en toekomstperspectieven van antropologen. Tot slot werk ik graag verder aan meer diversiteit binnen de literatuur van onze opleiding. Afgelopen jaar is dit onderwerp goed onder de aandacht gebracht, waardoor wij dit jaar hier verder mee aan de slag kunnen. Jullie kunnen altijd bij mij terecht met advies, kritiek, aanmerkingen, of suggesties!

(0c.ca@uu.nl)