Logo Universiteit Utrecht

Inspraak FSW

OC-kamer CA

Beste lezers,

Even voorstellen! Wij zijn Wieke Holwerda en Kirsten de Mik. Wij vormen voor het studiejaar 2019-2020 de Opleidingscommissie van Culturele Antropologie. Allebei zijn wij student Culturele Antropologie (tweede- en derdejaars) en wij zullen ons gedurende dit collegejaar inzetten voor de kwaliteit van het onderwijs op onze opleiding.

Als OC-Kamer vertegenwoordigen wij de stem van de studenten binnen de opleiding. Naast het behandelen van klachten zijn wij er om jullie te vertegenwoordigen bij het maken van beleidsplannen, het verbeteren van cursussen en voor andere onderwijsgerelateerde zaken. Om dit voor elkaar te krijgen vergaderen wij wekelijks met elkaar over wat er speelt binnen de opleiding. Daarnaast evalueren wij de cursussen, waarbij wij alle punten die van de studenten komen zullen meenemen. Denk hierbij aan de literatuur, hoorcolleges, werkgroepen, inhoud van de stof, werkvormen en uiteraard ook de tentamens. Deze evaluaties nemen wij mee naar verschillende docenten om uiteindelijk de kwaliteit van het onderwijs zo goed mogelijk te kunnen waarborgen en verbeteren. Ook werken we veel samen met andere Insprakers, van de opleiding en de faculteit, om zo goed mogelijk van alle lopende zaken op de hoogte te blijven.

Wij als OC-Kamer staan klaar voor alle studenten van Culturele Antropologie. Wij hebben jullie dan ook nodig om het onderwijs optimaal te verbeteren. Jullie kunnen bij ons terecht met al jullie klachten, vragen en suggesties voor het verbeteren van vakken, maar uiteraard ook voor positieve punten m.b.t. het onderwijs. Jullie kunnen ons bereiken via de mail (oc.ca@uu.nl), jullie kunnen ons persoonlijk aanspreken in de gangen of de collegezaal en jullie kunnen ons vinden op onze Facebook (Inspraak Culturele Antropologie), waarmee wij jullie op de hoogte zullen houden van de stand van zaken.

Veel succes met studeren dit jaar!

Wij staan voor jullie klaar!

Groetjes van de OpleidingsCommissie Kamer Culturele Antropologie 2019-2020,

Wieke en Kirsten