Inspraak FSW

Wat is het?

Aan de faculteit zijn verschillende inspraakorganen verbonden waarin studenten opkomen voor hun belangen en meekijken naar de kwaliteit van het onderwijs. In alle Inspraakorganen zitten zowel studenten als docenten. Hier bespreken we de inspraakorganen die gaan over de kwaliteit van de faculteit sociale wetenschappen. Wil je weten hoe de inspraak werkt binnen jouw opleiding, kijk dan hier!

Zoals je in het organogram hiernaast kan zien, zijn er drie lagen binnen de bachelorinspraak (dit wordt aangegeven door de verticale pijlen). De bovenste twee lagen houden zich bezig met de facultaire inspraak.

De bovenste laag bestaat uit het faculteitsbestuur en de faculteitsraad.

Het faculteitsbestuur is het beleidsorgaan; zij maken de uiteindelijke beslissingen over wat er gebeurt binnen de faculteit. In dit bestuur zit 1 student, namelijk de assessor.

De faculteitsraad is het inspraakorgaan; zij controleren de beslissingen van het faculteitsbestuur en geven advies. De faculteitsraad bestaat uit 7 studenten die elk jaar opnieuw gekozen worden door de alle studenten van de faculteit. Zij vertegenwoordigen zo het studentperspectief op facultair niveau. Merk jij dat er iets fout gaat of ben je benieuwd hoe iets geregeld is voor de complete faculteit, dus voor alle studies, vraag het vooral aan de huidige faculteitsraad!

De tweede facultaire laag is de laag van de Board of Studies Undergraduate School en de Opleidingscommissie Undergraduate School.

De Board of studies Undergraduate School, afgekort ook wel BoS UGS, is het bestuursorgaan. Ook zij zijn er om beslissingen te maken op facultair niveau, specifiek over onderwijs- en organisatiegerelateerde zaken; denk hierbij aan roostering of Chat GPT. Dit doen zij tijdens een vergadering die eens per maand is, waarbij 2 studentvertegenwoordigers en de bachelordirecteuren aanwezig zijn. Deze studentvertegenwoordigers zijn studentlid van het managementteam van hun eigen opleiding (meer hierover op de opleidingsspecifieke inspraakpagina). Door middel van een voorvergadering kunnen alle 7 studentleden van de opleidingen zich uitspreken over de onderwijsgerelateerde zaken en wat dit voor hun opleiding zou betekenen.

De Opleidingscommissie Undergraduate School, afgekort ook wel OC UGS, is het inspraakorgaan. Zij zijn er om de beslissingen van de Board of Studies Undergraduateschool te controleren en om hen advies te geven. Terwijl in de Board of Studies veel nadruk wordt gelegd op de organisatie van facultair onderwijs, wordt er in de Opleidingscommissie Undergraduate school meer nadruk gelegd op de kwaliteit van het onderwijs; denk hierbij aan de cursusevaluaties en de werkdruk onder studenten en docenten. Ook voor de opleidingscommissie Undergraduate School is er een voorvergadering waar alle studentleden van de Opleidingscommissie Undergraduateschool hun gedachten kunnen wisselen over de kwaliteitsgerelateerde zaken en wat dit betekent voor hun studie. In tegenstelling tot bij de Board of Studies Undergraduate School, zijn bij de Opleidingscommissie Undergraduate School alle studentvertegenwoordigers aanwezig om hun eigen studie te representeren.

Tenslotte zijn er ook nog de Medezeggenschapscoördinatoren. Zij staan niet in het organogram, omdat ze technisch gezien geen lid zijn van de inspraak. Wel organiseren zij van alles voor de inspraak zoals de vergaderingen voor elke opleiding en de voorvergaderingen voor de facultaire vergaderingen. Daarnaast zijn zij bezig met het werven en trainen van de insprakers en het promoten van de inspraak. Zij zijn er dus vooral ter ondersteuning van de insprakers en bemoeien zich minder met de inhoudelijke zaken.