Inspraak FSW

Beurzen

Wanneer je één of meerdere van Inspraakfuncties bekleedt, krijg je onderstaande bedragen als vergoeding voor je werk binnen de medezeggenschap. Officieel heet deze vergoeding een bestuursbeurs die je krijgt uit het profileringsfonds. Alle functies worden standaard voor één collegejaar aangesteld en krijgen maandelijks uitbetaald van september t/m augustus. Mocht jij voor een alternatieve periode zijn aangesteld, dan krijg je van de medezeggenschapscoördinatoren te horen hoeveel en voor welke periode je krijgt uitbetaald.

Aan het begin van je aanstelling krijg je een online beursformulier toegestuurd. Deze vul je in en worden door de medezeggenschapscoördinatoren verwerkt. Wil je meer weten over deze vergoeding? Kijk dan op de website van de universiteit of mail de medezeggenschapscoördinatoren op studenteninspraak.fsw@uu.nl

 

Functie Gemiddeld aantal uren Basisbedrag 2023-2024*
Opleidingscommissie Undergraduate School (OC UGS)** 2 uur per week €60,93 per maand
Board of Studies Undergraduate School (BoS UGS)** 2 uur per week €60,93 per maand
Opleidingscommissie (OC) kamer *** 4 uur per week €121,86 per maand
Management Team (MT) 8 uur per week €243,72 per maand
Faculteitsraad (FR) 12 uur per week €365,58 per maand
Assessor 24 uur per week €1368,69 per maand
Medezeggenschap Coördinator (MeCo) 12 uur per week €758 tot €824 per maand

 

* Als je een aanvullende beurs hebt, is er de mogelijkheid op een extra toeslag (meer informatie hierover op de  website van de universiteit).

** Deze functies kunnen alleen worden gedaan door leden van de OC-kamer voor de OC of het Managementteam voor de BoS.

*** De vergoeding voor studenten van de ALPO kan iets afwijken.