Inspraak FSW

Beurzen

Wanneer je één of meerdere van Inspraakfuncties bekleedt, krijg je onderstaande bedragen als vergoeding voor je werk binnen de medezeggenschap. Officieel heet deze vergoeding een bestuursbeurs die je krijgt uit het profileringsfonds. Alle functies worden standaard voor één collegejaar aangesteld en krijgen maandelijks uitbetaald van september t/m augustus. Mocht jij voor een alternatieve periode zijn aangesteld, dan krijg je van de medezeggenschapscoördinatoren te horen hoeveel en voor welke periode je krijgt uitbetaald.

Aan het begin van je aanstelling krijg je een online beursformulier toegestuurd. Deze vul je in en worden door de medezeggenschapscoördinatoren verwerkt. Wil je meer weten over deze vergoeding? Kijk dan op de website van de universiteit of mail de medezeggenschapscoördinatoren op studenteninspraak.fsw@uu.nl

 

Functie Gemiddeld aantal uren Basisbedrag 2023-2024*
Opleidingscommissie Undergraduate School (OC UGS)** 2 uur per week €60,93 per maand
Board of Studies Undergraduate School (BoS UGS)** 2 uur per week €60,93 per maand
Opleidingscommissie (OC) kamer *** 4 uur per week €121,86 per maand
Management Team (MT) 8 uur per week €243,72 per maand
Faculteitsraad (FR) 12 uur per week €365,58 per maand
Assessor 24 uur per week Ontvangt geen beurs****
Medezeggenschap Coördinator (MeCo) 12 uur per week Ontvangt geen beurs *****

 

* Als je een aanvullende beurs hebt, is er de mogelijkheid op een extra toeslag (meer informatie hierover op de  website van de universiteit).

** Deze functies kunnen alleen worden gedaan door leden van de OC-kamer voor de OC of het Managementteam voor de BoS.

*** De vergoeding voor studenten van de ALPO kan iets afwijken.

**** De studentassessor van het faculteitsbestuur heeft een bijzondere positie. De rol en taken van de assessor als lid van het faculteitsbestuur zijn van dermate omvang en verantwoordelijkheid dat het College van Bestuur van de UU in 2021 heeft besloten dat deze werkzaamhedendoor de faculteiten moet worden vergoed door een aanstelling als student-assistent. Conform Faculteitsreglement maakt de studentassessor als lid van het bestuur deel uit van de zeggenschap en niet van de medezeggenschap van de faculteit. De assessor is betrokken bij alle beslissingen van het bestuur en heeft hiermee een bijzondere verantwoordelijkheid en complexe rol.

***** Bij de faculteit Sociale Wetenschappen zorgden de inspraakstudenten voorheen zelf voor de werving en selectie van hun opvolging, coördinatie van de werkzaamheden en onderlinge samenwerking. Ook zorgden zij er zelf voor dat de inspraak in het algemeen door het jaar heen in goede banen werd geleid. Dit bleek een te grote belasting voor de inspraakstudenten waardoor zij minder goed toekwamen aan hun reguliere inspraak-taken. Omdat deze coördinerende taak geen reguliere inspraak-taken omvatte en het de inspraakstudenten extra belastte, is op een gegeven moment is besloten deze taak bij twee student-assistenten te beleggen, de zogeheten medezeggenschapscoördinatoren (MeCO’s). De medezeggenschapscoördinatoren regelen de coördinatie en de ondersteuning van de inspraak voor de faculteit en zijn als student-assistent aangesteld bij de afdeling Onderwijs en Studentzaken (OSZ). De MeCo’s zijn dus zelf geen inspraakstudenten, maar zijn in dienst van de faculteit om de medezeggenschap te coördineren.