Inspraak FSW

Wat is het?

Aan de faculteit zijn verschillende inspraakorganen verbonden waarin studenten opkomen voor hun belangen en meekijken naar de kwaliteit van het onderwijs. In alle Inspraakorganen zitten zowel studenten als docenten. Hier bespreken we de inspraakorganen die gaan over de kwaliteit van de aparte opleidingen aan de faculteit sociale wetenschappen. Wil je weten hoe de inspraak werkt op facultair niveau, kijk dan hier!

Zoals je in het organogram hiernaast kan zien, zijn er drie lagen binnen de bachelorinspraak (dit wordt aangegeven door de verticale pijlen). De onderste laag gaat over de inspraak voor elke bachloropleiding. In het organogram zie je daarom een laag die elke opleiding vertegenwoordigt.

Elke opleiding heeft een Managementteamlid en een Opleidingscommissie-kamer. De enige uitzondering hierop is onderwijswetenschappen & de Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs, die zowel een Managementteamlid en een Coördinatieteamlid hebben. Hierbij is het Managementteamlid een onderwijswetenschappenstudent en het Coördinatieteamlid een student van de Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs.

Een Managementteamlid is lid van het opleidingsbestuur en vergadert samen met de opleidingsdirecteur, beleidsmedewerkers en coördinatoren van de studie. Zij hebben het tijdens deze vergaderingen voornamelijk over de organisatie van de opleiding, maar ook over dingen die facultair, dus voor alle opleidingen aan de faculteit, geregeld moeten worden. Dit soort zaken worden dan besproken in de voorvergadering voor de Board of Studies Undergraduate, waar alle Managementteamleden en het Coördinatieteamlid bij aanwezig zijn.

De Opleidingscommissie-kamer is het inspraakorgaan en controleert dus het opleidingsbestuur. De Opleidingscommissie-kamer bestaat altijd uit 3 tot 5 studenten, afhankelijk van de grootte van de opleiding, en uit een aantal docenten. Zij hebben het voornamelijk over de kwaliteit van het onderwijs en hebben daarom ook veel contact met de studenten van de opleiding. Als er onderwijsgerelateerde zaken geregeld moeten worden op facultair niveau, dus voor alle opleiding, dan kan dit opgebracht worden in de Opleidingscommissie Undergraduate School.