Logo Universiteit Utrecht

Inspraak FSW

Student-lid Management Team (PSY)

Ik ben Celine, 22 jaar en alweer 4ejaars bachelor studente. Dit jaar zit ik als student-lid in het onderwijsteam van Psychologie. Het onderwijsteam maakt de belangrijke beleidskeuzes voor de opleiding op het gebied van de kwaliteit, de inrichting en de invulling van het onderwijs. Ik vertegenwoordig binnen dit team de studenten van de opleiding en praat vanuit het perspectief van de studenten mee over alle zaken die spelen binnen de opleiding. Tijdens dit gekke jaar vind ik het vooral belangrijk dat de (online) voorzieningen voor studenten goed geregeld zijn, er duidelijke communicatie is vanuit de opleiding en cursussen en dat de kwaliteit van het onderwijs zo hoog mogelijk blijft.
Dus als je opmerkingen hebt over de opleiding of het onderwijs, maar ook vragen, klachten of tips, kun je mij altijd mailen (c.l.lichtveld@uu.nl)!