Logo Universiteit Utrecht

Inspraak FSW

Student-lid Management Team (PED)

Hee allemaal!

Mijn naam is Elly, ik ben 21 jaar en ik zit in het tweede jaar van de bachelor Pedagogische wetenschappen. Dit studiejaar ben ik het student-lid van het Managementteam van Pedagogische wetenschappen. In deze functie ga ik mij, samen met andere mensen die zich inzetten voor de opleiding, inzetten voor het verbeteren van de opleiding. Dit doe ik door samen met hen vergaderingen bij te wonen, te peilen wat de mening van studenten is en door beleidskeuzes te maken. Ik vind het belangrijk dat elke student zich gehoord voelt en weet waar ze terecht kunnen met vragen of opmerkingen.

Dus heb je nog tips, vragen of opmerkingen over de opleiding? Neem dan gerust contact met mij op via studentmt.ped@uu.nl, zo kunnen we er samen een goed jaar van maken!