Logo Universiteit Utrecht

Inspraak FSW

OC-kamer PED

Lieve studenten,

Wij zijn Sabine, Anne en Inge. Het komende jaar zullen wij ons als OC-kamer inzetten om het onderwijs van Pedagogische Wetenschappen te blijven verbeteren. Dit doen wij bijvoorbeeld door cursussen te evalueren en daarnaast als aanspreekpunt te dienen voor studenten. Het komende jaar zullen wij ons voornamelijk focussen op de thema’s tutoraat, pedagogisch practicum en promotie en bekendheid van de Inspraak!.
Heb je klachten, vragen of ideeën, dan kun je bij ons terecht. Ook goede punten zijn altijd welkom! Je kunt ons bereiken via Facebook of Instagram, het emailadres oc.ped@uu.nl, of spreek ons aan in de wandelgangen!
Groetjes, de OC-kamer 2019-2020