Logo Universiteit Utrecht

Inspraak FSW

OC-kamer PED

Hoi, ik ben Arissa Riemens en derdejaars student pedagogische wetenschappen. Ik ben lid van de OC-kamer omdat ik het belangrijk vind dat jouw stem gehoord wordt. In dit vreemde jaar wat grotendeels online plaatsvindt, is dit misschien nog wel belangrijker dan ooit, omdat er minder informeel contact is met elkaar en docenten. Als je ideeën hebt over hoe het online onderwijs verbeterd kan worden, mag je ons altijd benaderen. Verder willen wij altijd met je meedenken over klachten over onderwijs.

 

Hoi hoi! Ik ben Doyke, vierdejaars pedagogische wetenschappen studente. Dit jaar ben ik studentlid in de OC-kamer van Pedagogische Wetenschappen. Je zou me kunnen kennen van studievereniging PAP, waar ik vorig jaar coördinator intern van het bestuur was. Ik wil graag betrokken zijn en blijven bij de opleiding en vind het belangrijk dat de studenten inspraak hebben. Als OC-lid evalueren we een aantal vakken maar zijn wij ook het eerste aanspreekpunt voor studenten, wees dus niet bang om ons een berichtje te sturen als je wil klagen, je hart wil luchten of juist iets goeds te zeggen hebt over onze opleiding!

 

Lieve studenten,

Mij naam is Eline Kensen en ik ben tweedejaars student Pedagogische Wetenschappen. Het komende jaar zal ik, samen met de andere OC-leden, me inzetten om het onderwijs van Pedagogische Wetenschappen te verbeteren. Dit doen wij bijvoorbeeld door cursussen te evalueren en daarnaast als aanspreekpunt te dienen voor studenten. Het komende jaar zullen wij ons voornamelijk focussen op de thema’s online onderwijs en promotie en bekendheid van de Inspraak!

Heb je klachten, vragen of ideeën, dan kun je bij ons terecht. Ook goede punten zijn altijd welkom! Je kunt ons bereiken via Facebook, Instagram of een mailtje sturen naar oc.ped@uu.nl