Logo Universiteit Utrecht

Inspraak FSW

Student-lid Management Team ISW

Hey!

Ik ben Iris, een derdejaars ISW-student. Vorig jaar heb ik met veel plezier in de OC-kamer plaatsgenomen en dit jaar vertegenwoordig ik de studenten van ISW in het Managementteam. Ik zal me vooral bezighouden met het beleid en de inrichting van het onderwijs. Hiervoor ben ik aanwezig bij vergaderingen met docenten en medewerkers van ISW. Ik zet me daar in om de kwaliteit van het onderwijs te behouden en waar mogelijk te verbeteren. Naast het bijwonen van vergaderingen zal ik ook projecten opstarten en/of adviesstukken schrijven. Ik zal ervoor zorgen dat ik goed contact heb met ISW’ers zodat ik de stem van de student zo goed mogelijk kan vertegenwoordigen.

Iris