Logo Universiteit Utrecht

Inspraak FSW

OC-kamer ISW

Beste ISW’er,

 

Wij zijn Wesley, Sander en Benthe. Dit schooljaar zullen wij als studentgeleding, plaats nemen in de Opleidingscommissie-kamer. Hierin zullen wij ons bezighouden met het waarborgen van het onderwijs van de studie ISW. Dit jaar zullen wij ons onder andere richten op de internationalisering van de opleiding en de bachelor scripties. We houden daarnaast goed in de gaten wat er allemaal binnen de opleiding speelt en bestuderen aandachtig de cursusevaluaties. Je zult ons dit jaar vast wel eens tegenkomen als wij panelgesprekken komen afnemen bij verschillende cursussen van ISW. Naast in de panelgesprekken, kan je het hele schooljaar door je ei kwijt bij ons over het onderwijs en onze opleiding. Heb je een opmerking, klacht of vraag aarzel dan niet om contact met ons op te nemen! We zijn altijd bereikbaar via de mail en onze sociale media kanalen! We willen zo goed mogelijk de mening van de ISW studenten vertegenwoordigen en dat kan niet zonder jouw hulp. We zijn te bereiken via oc.asw@uu.nl.

 

Groetjes,

 

Wesley, Sander en Benthe