Logo Universiteit Utrecht

Inspraak FSW

Afgevaardigde faculteitsraad CA

Hoi leuke lezer!
Mijn naam is Rixt, ik ben 23 jaar oud en ik ben derdejaars culturele antropologie student. Dit jaar zal mijn tweede jaar in de Inspraak! zijn en vervul ik de rol van technisch voorzitter in de studentengeleding van de Faculteitsraad. Samen met zes andere studenten en de personeelsgeleding zullen wij ons bemoeien met het facultair beleid van FSW. Ik houd me hier graag mee bezig omdat ik de rechten van de student en het studentenwelzijn erg belangrijk vind. Komend jaar zal ik dan ook mede deelnemen in de BoS en Presidium vergaderingen. Heb je dan ook tips of opmerkingen dan hoor ik die graag!