Inspraak FSW

Medezeggenschap Coördinatoren

Hoi allemaal!  Dit jaar zijn wij, Tom (22) en Suheda (21), de Medezeggenschap Coördinatoren van de Inspraak.

Als Medezeggenschap Coördinatoren zijn wij het eerste aanspreekpunt voor alle studentleden binnen de medezeggenschap als het gaat om vragen over de Inspraak of het onwijs aan de faculteit. Daarnaast houden wij ons bezig met de practische gang van zaken binnen de inspraak, zoals het inplannen en faciliteren van vergaderingen en het organiseren van bijeenkomsten. Ook promoten wij de inspraak en werven we een groot deel van de insprakers. Veel achter de schermen dus!

Wij zullen er in ieder geval alles aan doen om dit inspraak jaar zo goed mogelijk te laten verlopen. Aarzel vooral niet om bij ons aan te kloppen met vragen. Je kunt ons bereiken via ons mailadres studenteninspraak.fsw@uu.nl