Logo Universiteit Utrecht

Inspraak FSW

Inge Stenekes

VUUR = laagdrempelige medezeggenschap
Mijn naam is Inge en afgelopen jaren ben ik op verschillende plekken druk geweest binnen de faculteit Sociale Wetenschappen. Zo zit ik in veel verschillende PAPcommissies, studeer ik Pedagogische wetenschappen en ben ik binnen de Inspraak! actief binnen de opleidingscommissie. Als FR-lid zou ik me graag willen inzetten voor een gelijk en kwalitatief goed Tutoraat tussen de verschillende opleidingen! Zo kunnen studenten goed worden begeleid bij hun loopbaanoriëntatie.
Vragen aan Inge? Mail haar vooral!