Logo Universiteit Utrecht

Inspraak FSW

Fenna Hellegers

VUUR = zorgen voor elkaar

Hoi! Ik ben Fenna en ik vertegenwoordig op Lijst VUUR dit jaar psychologie. Als gedreven studentmentor sta ik dichtbij de studenten en weet ik goed wat er onder hen speelt. Met mijn betrokkenheid en groot verantwoordelijkheidsgevoel zal ik ervoor zorgen dat iedere student zich gehoord voelt binnen de faculteit. Op het Honours FSW heb ik geleerd creatief problemen te benaderen vanuit verschillende perspectieven. Dit wil ik graag toepassen op het studentenwelzijn: ik vind het belangrijk dat studenten die tegen problemen aanlopen snel en gemakkelijk hulp kunnen krijgen. Dit wil ik bereiken door de bekendheid en capaciteit van studentenpsychologen te vergroten en de signaleringsfunctie van tutoren te versterken. Daarnaast wil ik de mogelijkheden voor een bachelorstage uitbreiden. Deze stages kunnen studenten helpen bij het maken van een masterkeuze en zorgen voor een betere integratie tussen onderwijs en praktijk. Op deze manier wil ik mijn steentje bijdragen aan de loopbaan van iedere student.