Logo Universiteit Utrecht

Inspraak FSW

Fabiënne Wachters

Hallo! Ik ben Fabiënne, 21 jaar oud en derdejaars Psychologie student. Daarnaast volg ik het facultaire Honours-programma en heb ik afgelopen jaar ervaring opgedaan in de opleidingsspecifieke én faculteitsbrede medezeggenschap. Hierbij vind ik het vooral belangrijk dat de medezeggenschap laagdrempelig is. Als ik jullie mag gaan vertegenwoordigen in de faculteitsraad, wil ik me graag inzetten voor een betere begeleiding en meer bekendheid van de mogelijkheden tot loopbaanoriëntatie binnen en buiten het tutoraat. Daarnaast zou ik graag een verbetering zien in de zichtbaarheid van voorzieningen voor studentenwelzijn. Ik denk dat mijn nieuwsgierigheid en doorzettingsvermogen mij perfect ondersteunen om het onderwijs verder te verbeteren!

Vragen aan Fabiënne? Mail haar vooral!