Inspraak FSW

Studentlid Faculteitsraad

LET OP! Voor deze posities worden verkiezingen gehouden!!! Meer weten? Klik hier. LET OP!

Als student-lid van de faculteitsraad (FR-lid) geef je maandelijks gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur van de faculteit (FB) over allerlei lopende zaken. Je werkt samen met zes andere studenten en zeven personeelsleden. Als FR-lid heb je een signalerende en controlerende functie ten opzichte van het FB. Daarnaast kenmerkt de Faculteitsraad zich door een open, constructieve en vooral proactieve rol in de samenwerking met het FB. Om deze rol uit te kunnen voeren lees je stukken over het beleid en de regelingen van deze faculteit om vervolgens advies en feedback te geven in het belang van studenten. Belangrijke dingen die je bespreekt zijn onder andere de jaarlijkse begroting van de faculteit, en de Onderwijs Examen Regeling (OER). Verder blijf je op de hoogte van de belangrijke ontwikkelingen binnen het onderwijs die spelen binnen de faculteit en universiteit door nauw contact te onderhouden met andere Insprakers en de universiteitsraad. Als laatste is het mogelijk om als team grotere projecten op te zetten en problemen aan te pakken. Je kunt hierbij denken aan een project over meer aandacht voor studentwelzijn of meer aandacht voor arbeidsmarktoriëntatie.

Wat verwachten wij

  • Een tijdsinspanning van gemiddeld 0.31 fte (12 uur per week)
  • Je beschikt over goede samenwerkingsvaardigheden.
  • Je hebt een Proactieve & assertieve houding.
  • Je bent niet bang om kritisch te zijn tegen autoriteitsfiguren (professoren/Directeuren).
  • Je vindt het leuk om met je team grotere projecten op te zetten.
  • Ervaring binnen de medezeggenschap, in studentbesturen of in commissies is een pre, maar geen vereiste.

Wat bieden wij

Een jaar waarin je op een hoog niveau gevraagd en ongevraagd advies levert over het reilen en zeilen van de faculteit. Intensieve samenwerking met zowel medestudenten als personeelsleden. Je zult meer inzicht krijgen in de manier waarop het beleid van de faculteit tot stand komt en de structuren achter het onderwijs beter leren begrijpen. Daarnaast is er veel ruimte om projecten op te zetten, waarin jouw visie over het onderwijs naar voren komt. Je leert in een raadsjaar te vergaderen en om goed onderbouwd advies uit te brengen. Je krijgt inzicht in de ontwikkelingen binnen het Hoger Onderwijs, de Universiteit Utrecht en de faculteit en weet hierin het studentbelang te herkennen. Gedurende je raadsjaar krijg je een tablet om vertrouwelijke documenten mee te lezen en enquêtes mee af te nemen. Ook krijg je een bestuursbeurs ter compensatie van de 12 uur die je per week maakt. Dit bedrag wordt jaarlijks gecorrigeerd op inflatie en stijgt dus iets. Klik hier voor de meest actuele bedragen.